ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ιστοσελίδα www.mediterraneangold.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων διατροφής μέσω του διαδικτύου. Το δημιούργησε και το λειτουργεί η επιχείρηση  ΧΡΥΣΑΦΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ με  ΑΦΜ 136066223. Η επιχείρηση εδρεύει στην ιστορική αγορά ”Καπάνι ” του Δήμου  Θεσσαλονίκης με διεύθυνση Βλάλη 16Α. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας  αντιστοιχεί στην info@mediterraneangold.gr.  Η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης στην 2310238288.

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, σας συστήνουμε να μη χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο. Επίσης, σας συστήνουμε να μην  κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η αποστολή παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • H εταιρία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτές αφορούν την ταυτότητα της εταιρίας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές.
 • Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος ή εκ παραδρομής κατά την κοινή πείρα. Δικαιούται δε να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.
 • Επίσης η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί ή τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης του www.mediterraneangold.gr . Επίσης μπορεί ν΄αναθεωρεί τις προϋποθέσεις συναλλαγών αλλά και οποιοσδήποτε άλλο περιεχόμενο περιλαμβάνεται στον ιστότοπο της, όποτε το θεωρεί απαραίτητο, Μοναδική προϋπόθεση να ενημερώσει τους χρήστες για οποιεσδήποτε αλλαγές μέσω του ιστοτόπου αυτής .
 • Η εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, Ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη. Επίσης,αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.
 • Η εταιρία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια ή την ποιότητα των πληροφοριών αυτών. Επίσης, δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στον Ιστότοπο. Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμοι (links) σε άλλα sites, παρέχονται για την διευκόλυνσή σας. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών.
 • Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟYΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

 • Επίσης η εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών ή από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Σε καμία περίπτωση η εταιρίεα δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία . Ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ. Δεν ευθύνεται λοιπόν για ζημία που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης ή πελάτης  του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία και την χρήση του διαδικτυακού τόπου. Επίσης, από αιτία που οφείλεται σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών, προϊόντων και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν. Τέλος, από αιτία από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 • Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των κειμένων, διακριτικών τίτλων, σημάτων, αρχείων ήχου και εικόνα ,αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας, Υπάρχει επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, επαναχρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή διαφημιστικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρίας.
 • Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον ιστότοπο μας ανήκουν στην εταιρία ή σε τρίτα μέρη. Αφορούν δε νομίμως και προστατεύονται από την Ελληνική και την Διεθνή Νομοθεσία .

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ / ΠΕΛΑΤΗ

 • Ο χρήστης ή ο πελάτης του ιστοτόπου μας συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει. Επίσης, με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
 • Αποδέχεται επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο μας για  αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου. Περιεχομένου  που είναι παράνομο, υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου τρίτων, δύναται να προκαλέσει βλάβη σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, είτε προσβάλλει τα χρηστά ήθη, τις κοινωνικές αξίες.
 • Επίσης απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες / πελάτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο, Επίσης απαγορεύεται με τις εν ισχύ συμβάσεις, η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους. Επίσης απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες. Επίσης υλικού που μπορεί να περιέχει αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής και χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των άλλων χρηστών.

 

CΟΟΚΙΕS

 • Το www.mediterraneangold.gr χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.
 • Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη. Επιτρέπουν δε σε ιστοσελίδες όπως το www.mediterraneangold.gr  να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες. Επίσης, επιτρέπουν να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη και να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες. Ακόμη, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.
 • Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, Σε κάθε έξοδο σας από το site διαγράφονται αυτόματα .Τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.mediterraneangold.gr
 • Ο χρήστης/πελάτης μπορεί  να ρυθμίσει τον browser του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον  προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Επίσης μπορεί να μην επιτρέπει  την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος δεν επιθυμούν την χρήση cookies για την αναγνώριση τους δεν μπορούν να έχουν περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ

 • Το www.mediterraneangold.gr υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της.
 • Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της. Υπόκειται δε και σε περιορσιμούς. Αρχικά 1. πρέπει να διατηρείται σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της. Επίσης, σε όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα. 2. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο. Επίσης, δε μπορείτε να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ  www.mediterraneangold.gr

 • Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος. Σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κ.λ.π.
 • Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας μας, Η εταιρεία μας δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα.  Επίσης δευ ευθύνεται για οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις σε τέτοιες ιστοσελίδες. Τέλος, δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα.
 • Η εταιρεία μας  παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος,  Η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον χρήστη/πελάτη. Το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η εταιρία μας εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ

 

 • Επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών μας σύμφωνα με τον Ν. 2472 /1997 όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις του και εφόσον έχετε δώσει την ρητή  άδειά σας. H εταιρεία μας δημιούργησε τον παρόντα ιστότοπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών αυτής.
 • Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται από εμάς προκειμένου οι χρήστες /πελάτες μας να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα. Επίσης, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Το www.mediterraneangold.gr  δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Επίσης, δεν διανέμει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες / πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες στην διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.
 • Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του www.mediterraneangold.gr έτσι ώστε να μην απαιτείται να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας. Επίσης, δε χρειάζεται να δώσετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Απλά σας ζητάμε να μας παρέχετε τα  προσωπικά σας δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλετε να παραγγείλετε  προϊόντα, να εγγραφείτε στην  ιστοσελίδα μας και να στείλετε e-mail.

ΓΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

H εταιρεία μας δεν θα συλλέξει  ούτε θα  επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω των 16 ετών εκτός κι αν έχει δοθεί γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.Η εταιρεία μας θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε από εσάς εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικώς. Ωστόσο, ενδέχεται να μας ζητηθεί να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω νομοθετικών διατάξεων.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕNΩΝ

 • Επίσης  θα διαγράψουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα σας αν μας έχετε ζητήσει να μην επικοινωνούμε μαζί σας στο μέλλον. Για το σκοπό αυτό η εταιρία μας διατηρεί αρχεία τα οποία περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τα άτομα τα οποία δεν επιθυμούν να γίνεται επικοινωνία μαζί τους στο μέλλον .
 • Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα μας αποδέχεστε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης και με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΩΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ          ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 •   Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες σχετικές με το περιεχόμενο ή την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας μέσω της ιστοσελίδας www.mediterraneangold.gr αυτές θα επιλύονται φιλικά.
 • Σε διαφορετική περίπτωση αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ορίζονται αποκλειστικά και μόνο τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο 2310 238288 είτε μέσω e-mail στο info@mediterraneangold.gr.